YÜKLENİYOR..

Stajyer Ücretleri Ne Kadar Olmalı ?

Bu soruların cevabını ikiye ayırmak gerekiyor.

  1.  3308 sayılı yasaya tabi olarak staj yapan Mesleki ve Teknik Okul Stajyerleri,
  2. Yüksek okul ve Üniversitelerde okuyan öğrencilerin mecburi okul stajları.

Hatta buna  üçüncü maddede de 3568 e göre staj yapanların durumunuda ekleyerek bakmakta  fayda var diye düşünüyorum.

Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumu Öğrencilerinin Durumu:

3308 sayılı Meslek Eğitimi Kanununa göre “Yirmi ve daha fazla personel çalıştıran işletmelerin, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az, yüzde onundan fazla olmamak üzere, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi yaptırması zorunludur.”

İşverenlerce, bu ortaokul ve lise öğrencilerine yaşlarına uygun olan Asgari ücretin %30 undan az olmamak üzere ücret ödenmek zorundadır. Bu ücretler ile ilgili işverenin SSK pirimi, Vergi ve Damga Vergisi ödeme zorunluluğu yoktur. (Asgari ücreti aşan ödemeler Gelir Vergisi ve Damga Vergisine tabidir)

Okul bu öğrencileri staj yaptıkları süre boyunca iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık sigortası yönünden sigortalı yapar. Öğrenciler gelecek iş hayatlarında da bu sigorta numaralarını kullanırlar. Ancak,  bu süre zarfında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları yönünden herhangi bir prim ödenmediğinden, gelecekte emeklilik ile ilgili hesaplamada bu süreler dikkate alınmayacaktır. Öğrencinin eğitimi sırasında iş yerinin kusuru halinde meydana gelecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından işveren sorumludur.

İşverenin dikkat etmesi gerekenler: Okuldan staj ile ilgili gerekli evrakları alarak öğrenciye özlük dosyası açması, öğrencinin çalıştığı günleri puantaj kayıtlarında göstermesi, asgari ücretin %30 undan az olmamak üzere Ücret Bordrosu düzenleyerek imzalatması, Çalıştırma süresinin staj süresini aşmamasına özen göstermesi gerekecektir.

Yüksek Okul ve Üniversite Öğrencilerinin Durumu: 

Bir öğrencinin stajyer sayılabilmesi için, eğitim yaptığı kurumun statüsünde mecburi staj şartı bulunması ve okul tarafından bir iş yerine uygulamalı eğitimini yapmak üzere belirli bir süre ile gönderilmesi gerekmektedir.

Bu öğrenciler 4857 sayılı iş kanunu, 506 sayılı SSK kanunu ve 3308 sayılı meslek eğitimi kanunu hükümlerine tabi olmadıklarından, işverenin bu öğrenciler için ücret ödeme ve SSK pirimi hesaplama ve SSK ya bildirme zorunluluğu da yoktur.

Ancak bu öğrencilere ücret ödenmesi halinde bu ücretler Gelir Vergisi Kanunu madde 23 de, Gelir Vergisinden istisna edilen ücretlerin içinde yer almadığından Gelir Vergisi ve Damga Vergisine tabi olacaktır.

İşverenin dikkat etmesi gerekenler: Okuldan Staj ile ilgili evrakların alınarak öğrenciye özlük dosyası açılması. Öğrencinin çalıştığı günlerin puantaj kayıtlarında gösterilmesi, ücret ödenmesi halinde Ücret Bordrosu düzenlenerek imzalatılması. Ve en önemlisi okul staj süresinin bir gün dahi dışına çıkılmaması. Aksi takdirde Sigortasız işçi çalıştırmış durumuna düşülmesi ve cezai yaptırımla karşılaşılması kaçınılmazdır.

SMMM lik Stajını Yapanların Durumu:

En vahim durumda 3568 sayılı yasaya göre SMMM lik stajını yapanların durumudur. Zorlu Staja başlama sınavını verenlerden, 4 yıllık üniversite mezunu olanların 2 yıl, 2 yıllık yüksek okul mezunu olanların 4 yıl ve Ticaret Lisesi Mezunu olanların 6 yıl olan staj süreleri boyunca SSK, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi ödeyerek, hiçbir istisna uygulanmadan staj yapmaya çalışmaları ve Staj bitirme sınavını vermeleri gerekmektedir.

İşverenin dikkat etmesi gerekenler: 4857 sayılı iş kanununa göre işverenin yerine getirmesi gereken tüm yükümlülüklere dikkat etmek zorundadır.

Bu tür stajerler okul tarafından gönderilen olmadığı için maaş olarak asgari ücretin 1/3 ünü ödeyeceksiniz fakat asgari ücret üzerinden sigorta ödeyeceksiniz veya bu stajerliği uygulamayıp personel gibi maaş ödüyorsanız ödediğiniz maaş üzerinden sigorta primlerini yatıracaksınız.


Kaynak: http://www.avukatlarimiz.com/makaleler/372-stajyer-%C3%BCcretleri-ne-kadar-olmal%C4%B1.html

Yorumlar